Kategorier
Bilskrot

Är bilskrotning miljövänligt?

I dagens värld strävar allt fler av oss efter att leva på ett sätt som inte skadar vår gemensamma planet. Våra fordon och hur vi hanterar dem är en viktig del av denna ekvation. Men hur påverkar egentligen bilskrotningen vår miljö?

När bilen går i kras

Det kan hända för de flesta av oss, att punkten i livet då vår pålitliga gamla bil inte längre fungerar eller när kostnaden för att reparera den är nästan lika hög som att köpa en ny. Miljömässigt sett är det faktiskt inte fel att köra en äldre bil, eftersom nytillverkning av fordon kräver en betydande mängd råmaterial och energi. Men förr eller senare når bilens livslängd sitt slut. Att låta den stå parkerad på din tomt är inte bara estetiskt obehagligt, det kan också leda till allvarliga miljöproblem. Bilar innehåller en mängd olika material och vätskor som, om de läcker ut, kan orsaka stor skada och räknas som miljö- och hälsoskadliga ämnen. Så, när din bil har nått slutet av vägen, är det bäst att sälja den till en auktoriserad bilskrot i Lilla Edet och se till att den avregistreras korrekt.

Hur går det till på en bilskrot?

När du har kommit överens med en bilskrot om att lämna in din bil för skrotning och avregistrering, finns det några saker du måste ha i åtanke. Först och främst måste du ta med dig bilens registreringsbevis. Utan dessa dokument kan inte bilskroten ta emot ditt fordon. Dessutom måste du ha din legitimation med dig, eftersom endast ägaren av en bil har rätt att lämna in den för avregistrering. Om du blir ombedd av släkt eller vänner att ta hand om en bil som du inte äger, måste du ha en fullmakt. När alla formaliteter är avklarade kommer din bil att hanteras på följande sätt:

Miljöfarliga vätskor tas om hand korrekt: Alla miljöfarliga vätskor, såsom oljor och kylvätskor, tas om hand på ett säkert sätt för att förhindra förorening av miljön.

  • Sortering av farligt material: Övrigt farligt material, såsom batterier och däck, sorteras ut och hanteras separat för att minimera deras påverkan på miljön.
  • Återanvändning av delar: Om din bil har delar som fortfarande är i gott skick och kan återanvändas, kommer de att säljas vidare till andra bilägare som behöver dem. Detta minskar avfallet och främjar hållbarhet.

Korrekt och miljövänlig skrotning

När bilskroten har tagit över ditt skrotfordon kommer du att erhålla ett mottagningsbevis. Efter detta kommer den auktoriserade bilskroten att kontakta Transportstyrelsen för att avregistrera bilen från trafikregistret. Oftast får du som ägare en överenskommen summa pengar när du lämnar in bilen. Om du fortfarande står som ägare efter avregistreringen kan du också ansöka om återbetalning av skatt och försäkring som du redan har betalat. Alla material som kan återvinnas från din skrotbil tas tillvara på. Metaller, såsom stål och aluminium, kan oftast återvinnas och användas i produktionen av andra produkter. Ingenting som kan göra skada släpps ut i naturen. Så att lämna in din skrotbil till en auktoriserad bilskrot är faktiskt det mest miljövänliga och hållbara alternativet när din bil har tjänat färdigt.